แนวคิดของโครงการ

"ดื่มด่ำความสง่างามแห่งการใช้ชีวิต"

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง