รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ที่ตั้ง :
ซอยไผ่สิงห์โต ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่โครงการ :
2-0-44 ไร่
ลักษณะโครงการ :
อาคารที่พักอาศัย 33 ชั้น, ชั้นใต้ดิน 3 ชั้น
จำนวน :
331ยูนิต
ที่จอดรถ :
230 คัน อาคารที่จอดรถ (อัตโนมัติ)18 ชั้น,
ชั้นใต้ดิน 6 ชั้น

แบบห้อง

*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง