Factsheet

Fact Sheet

ชื่อโครงการ
: ไซมิส สุขุมวิท
เจ้าของโครงการ
: บริษัท ไซมิส สุขุมวิท จํากัด
ตำแหน่งที่ตั้ง
: ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
พื้นที่โครงการ
: 1-3-79.6 ไร่
ช่วงเสร็จสิ้นโครงการ
: ธันวาคม 2562
อาคารโครงการ
: 2 อาคาร
อาคารเอ : อาคารสำนักงาน 5 ชั้น 2 ชั้นใต้ดิน 19 ยูนิต
อาคารบี : อาคารที่พักอาศัย 39 ชั้น 339 ยูนิต
จำนวนยูนิต
: 358 ยูนิต

Room Type :

ลักษณะห้องชุด
ขนาดพื้นที่
ห้องชุดแบบ 1 ห้องนอน
: 25.06 - 35.77 ตารางเมตร
ห้องชุดแบบ 2 ห้องนอน
: 49.95 - 62.24 ตารางเมตร
ห้องชุดแบบเพนท์เฮ้าส์
: 114.88 - 201.31 ตารางเมตร
*รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทุกภาพเป็นภาพจำลองบรรยากาศจำลอง